100.nl, Merkversterking

Anne bevrijdingsconcert: 100 ontwikkelde alle visuele communicatie rondom het herdenkingsconcert van de bevrijding van Brabant 1944.