100.nl, Merkversterking

Bij 100 werken we met actuele Brandshifts waarmee we zorgen voor continuïteit in onze aanpak en uitvoering.

Actualiteiten en Brandshifts in de markt spelen een belangrijke rol in onze concepten en maken jouw merk of organisatie sterker. Door je communicatie op actuele Brandshifts af te stemmen, communiceer je gerichter met jouw doelgroep.

Onze Brandshifts zijn gebaseerd op verschuivende waarden binnen de maatschappij. Het zijn ontwikkelingen die doorgroeien en invloed hebben op ons dagelijks leven. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor jouw merk of organisatie. Brandshifts vinden plaats op diverse niveaus: maatschappelijk niveau, productniveau of marktniveau.

Maatschappelijk niveau (Lange termijn shifts: 10 tot 35 jaar)
Maatschappelijke Brandshifts spelen meer dan 10 jaar. Deze ontwikkelingen komen langzaam op gang, waardoor het onbewust als vanzelfsprekend wordt ervaren. Deze Brandshifts hebben invloed op de maatschappij en veranderen het normen- en waardenpatroon. Dit wordt bepaald door externe factoren. Maatschappelijke Brandshifts hebben zo’n grote impact op onze samenleving dat ze vaak behandeld worden in de krant, denk bijvoorbeeld aan technologisering en vergrijzing.

Markt niveau (Midden-lange termijn shifts: 3 tot 10 jaar)
De Brandshifts die tussen productniveau en maatschappelijk niveau vallen zijn de shifts op marktniveau. Dit zijn ontwikkelingen die 5 tot 10 jaar duren en vooral op waarden gebaseerd zijn. Ze richten zich op behoeften van de consument. Een marktshift laat minder sporen achter tegenover de samenleving dan shifts op maatschappelijk niveau. De ontwikkelingen spelen zich voornamelijk in diverse leefomgevingen, regio’s of landen af.

Product niveau (Korte termijn shifts: 0 tot 3 jaar)
Een shift op productniveau is een korte termijn verandering. Deze shift wordt met de tijd steeds minder relevant en duurt dan ook maximaal 3 jaar. Signalen die zich in de maatschappij afspelen vormen samen een shift op productniveau. Social media, websites en kranten bieden informatie om een signaal te vinden.

Meer over Brandshifts en wat dit voor jouw merk kan betekenen? Download hier ons gratis Brandshift magazine.

Terug naar Blog overzicht